Natuurgebieden en waterberging rond Groningen

Afgelopen winter zijn we over verschillende waterbergings- en natuurgebieden rond Groningen gevlogen. Prachtig om de natuur in het ijs te zien liggen. Tusschenwater (Drenthe) Zuidlaardermeer Rond het Foxholstermeer Onlanden ’t Roegwold Video over natuur en havens in Groningen

Feringa Building

Voor Ballast Nedam Big projects hebben we de bouw van de Feringa Building op de Zernike Camous in Groningen gevolgd, zowel vanuit de lucht als op de grond. We maakten daarbij ook video’s voor de bouwleiding. Half december zijn we overgevlogen toen het gebouw bijna af was: noordinbeeld.nl/20231215feringabuilding